Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής

Στη «Σύγχρονη Διαγνωστική» πραγματοποιούνται με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις ιατρικής απεικόνισης:

Μαγνητική τομογραφία

Μαγνητική τομογραφία

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με μαγνητικό τομογράφο GE Healthcare Signa HDe 1.5 Tesla.

 • Άρτα

Αξονική τομογραφία

Αξονική τομογραφία
 • Άρτα

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τον αξονικό τομογράφο General Electric ACT revolution 16 τομών.

Ψηφιακή μαστογραφία

Ψηφιακή μαστογραφία
 • Άρτα

Οι εξετάσεις εκτελούνται με ψηφιακό μαστογράφο Senographe Crystal Nova – GE Healthcare.

Υπέρηχος

Υπέρηχος
 • Άρτα
 • Ιωάννινα

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακούς υπερηχοτομο- γράφους GE Healthcare LOGIC P6, P9 Pro & LOGIC S7.

Ακτινολογικό

Ακτινολογικό
 • Άρτα
 • Ιωάννινα

Όλο το φάσμα των ακτινογραφιών με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα του Aμερικάνικου οίκου General Electric.

Ψηφιακή πανοραμική

Ψηφιακή πανοραμική
 • Άρτα
 • Ιωάννινα

Οι ψηφιακές πανοραμικές ακτινογρα- φίες πραγματοποιούνται και στα δύο διαγνωστικά κέντρα (Άρτα & Ιωάννινα).

Μέτρηση οστικής πυκνότητας

Μέτρηση οστικής πυκνότητας
 • Άρτα
 • Ιωάννινα

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με μηχάνημα GE Prodigy Primo Full χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DEXA.