Αξονική τομογραφία

Αξονική Τομογραφία

Εξαιρετική λεπτομέρεια – Αξιόπιστη διάγνωση – Καλύτερη θεραπεία

Ο αξονικές τομογραφίες & αγγειογραφίες πραγματοποιούνται με τον τελευταίας τεχνολογίας αξονικό τομογράφο General Electric ACT revolution 16 τομών που συνδυάζει υψηλή ευκρίνεια με χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας.

Δείτε όλες τις εξετάσεις του Τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής: