Πείτε μας τη γνώμη σας:

Εδώ μπορείτε να μας εκφράστε τυχόν παρατηρήσεις, παράπονα ή προτάσεις. Οι απαντήσεις σας θα αποσταλούν στη διεύθυνση της «Σύγχρονης Διαγνωστικής».

captcha image
Άρτας
Ιωαννίνων
Μικροβιολογικό
Μαγνήτης
Υπερήχων
ΜΟΠ
Μαστογράφος
Ακτινολογικό
Πανοραμικό
Ναι
Όχι, έχω ξανάρθει
Άψογη
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή
Άψογη
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή
Άψογη
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή