Προφίλ Σύγχρονης Διαγνωστικής

Η «Σύγχρονη Διαγνωστική» λειτουργεί στην Άρτα από το Μάιο του 2010, ενώ τον Οκτώβριο του 2013 εγκαινίασε το νέο της διαγνωστικό κέντρο στα Ιωάννινα. Από το Σεπτέμβριο του 2018 το εργαστήριο εργαστήριο της Άρτας μεταφέρθηκε σε νέο, μεγαλύτερο, ιδιόκτητο χώρο με την προσθήκη νέων τμημάτων.

Απασχολεί συνολικά είκοσι τέσσερις εργαζόμενους – συνεργάτες (ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό και γραμματεία) και περιλαμβάνει δύο τμήματα:

Μικροβιολογικό – Βιοχημικό Εργαστήριο

Στα μικροβιολογικά εργαστήρια της Σύγχρονης Διαγνωστικής στην Άρτα και τα Ιωάννινα, διενεργούνται όλες οι κλασσικές μικροβιολογικές εξετάσεις και καλλιέργειες, καθώς επίσης ολόκληρη η γκάμα των βιοχημικών, ορμονολογικών και ανοσολογικών εξετάσεων από ειδικευμένους μικροβιολόγους και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων

Το εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της Σύγχρονης Διαγνωστικής περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Σκοπός μας είναι η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση του κλινικού προβλήματος με τελικό αποδέκτη τον ασθενή. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν δύο συνιστώσες:

  • Το έμπειρο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό με μακρόχρονη καταξίωση και αναγνώριση στην περιοχή μας.
  • Ο εξοπλισμός που αποτελεί την κορυφή της τεχνολογίας στον χώρο της Ιατρικής απεικόνισης και διάγνωσης για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και δυτικής Ελλάδας.

Στα δύσκολα κλινικά προβλήματα όπου τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ορθή διάγνωση αποτελούν οι απεικονιστικές εξετάσεις, επιθυμούμε την προσωπική επικοινωνία με τον θεράποντα Ιατρό ώστε από κοινού να αποφασίσουμε για την επιλογή της εκλεκτικής απεικονιστικής μεθόδου και τεχνικής, που θα οδηγήσει στην επιθυμητή διαγνωστική προσέγγιση.