Ψηφιακή Μαστογραφία

Ψηφιακή Μαστογραφία

Εξαιρετική λεπτομέρεια – Αξιόπιστη διάγνωση – Καλύτερη θεραπεία

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακό μαστογράφο GE Healthcare Senographe 2000D (DR Mammography)

Διαθέσιμο στην Άρτα

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μαστογραφίας σε σχέση με την κλασσική αναλογική μαστογραφία παλαιού τύπου είναι σημαντικά:

  • Έχει την ικανότητα να διακρίνει εξαιρετικά μικρού μεγέθους μαστογραφικά ευρήματα
  • Επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε πολύ πιο αρχικό στάδιο
  • Διαρκεί σχεδόν τον μισό χρόνο σε σχέση με τον συμβατικό
  • Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας στην ασθενή
  • Είναι ιδανική μέθοδος για τις γυναίκες νεαρής ηλικίας λόγω της πυκνότητας των μαστών

Δείτε όλες τις εξετάσεις του Τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής: