Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 03 December, 2022

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 1992 μέσω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας αλλά και η κοινωνική κινητοποίηση για την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ορίζει τους πολίτες με αναπηρία ως «τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια ενδέχεται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία από ίση βάση με τους άλλους».

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (δηλαδή 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι) πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία, αποτελώντας όπως αναφέρει η ίδια πηγή, τη μεγαλύτερη μειονότητα.

Η αναπηρία αφορά ένα βαθιά κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα και ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας προσφέρει σε όλους μας μια ακόμα ευκαιρία να εστιάσουμε την προσοχή μας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία και μας καλεί να συμβάλλουμε για την ισότιμη και δίκαιη συμμετοχή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

 

 

 

*Illustration by storyset

← Δείτε όλα τα νέα