Πληροφορίες Ασφαλισμένων

Συμβάσεις με ταμεία

Τα ιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια της Σύγχρονης Διαγνωστικής είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικές εταιρείες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), έχουν ενταχθεί το ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), ο ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), ο ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), ο ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), το ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων), ο Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ, το ΤΑΥΤΕΚΩ, το ΕΤΑΑ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΛΙΜΕΝΙΚΟ.

Πρόνοια για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Τώρα οι άνεργοι και ανασφάλιστοι μπορούν να πραγματοποιούν τις εξετάσεις τους στη Σύγχρονη Διαγνωστική με τις ελάχιστες τιμές του κρατικού τιμολογίου (ΕΟΠΥY).

Ποια είναι η διαδικασία για να κάνω τις εξετάσεις μου;

Για την πραγματοποίηση εξετάσεων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ απαιτείται ένα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που χορηγείται από τον θεράποντα Ιατρό.

Ο ασφαλισμένος πληρώνει συμμετοχή 15% την οποία καταβάλει με την παραλαβή των αποτελεσμάτων της εξέτασης.

Σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να ενημερώνεσθε τηλεφωνικά για την σωστή προετοιμασία πριν από την διενέργεια των εξετάσεων.

 

Συνεργασία με τη Fonemed Hellas & Affidea

FONEMED

Η Σύγχρονη Διαγνωστική προχώρησε σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τη FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Εταιρεία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.) & Affidea.

Μέσω της FONEMED ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και της AFFIDEA εξυπηρετούνται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ασφαλισμένοι και συνδρομητές, σε όλη την Ελλάδα και απολαμβάνουν άμεσες λύσεις και συμβουλές για την αντιμετώπιση ιατρικών αναγκών.

Τις ασφαλιστικές εταιρείες και τραπεζικοί όμιλοι με τους οποίους συνεργάζεται η Fonemed και η Affidea μπορείτε να δείτε εδώ: www.fonemed.gr & www.affidea.gr.


Συνεργασία με Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Εξετάσεις χωρίς πληρωμή από τους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Υπογράψαμε σύμβαση συνεργασίας με το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) η οποία αφορά στην παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Π.ΕΤ.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μπορούν να προσέρχονται στη Σύγχρονη Διαγνωστική με το παραπεμπτικό του Ιατρού τους χωρίς να απαιτείται να πληρώσουν για τις εξετάσεις καθώς αυτές εξοφλούνται απευθείας από το ΤΥΠΕΤ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας στα τηλέφωνα: Άρτα, 26810 28740 & Ιωάννινα, 26510 23614.