Αξονική τομογραφία

Αξονική Τομογραφία

Εξαιρετική λεπτομέρεια – Αξιόπιστη διάγνωση – Καλύτερη θεραπεία

Ο αξονικές τομογραφίες & αγγειογραφίες πραγματοποιούνται με τον τελευταίας τεχνολογίας αξονικό τομογράφο General Electric ACT revolution 16 τομών που συνδυάζει υψηλή ευκρίνεια με χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας.

Αξονική τομογραφία

Δείτε όλες τις εξετάσεις του Τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής: