Ψηφιακή Μαστογραφία

Ψηφιακή Μαστογραφία

Εξαιρετική λεπτομέρεια – Αξιόπιστη διάγνωση – Καλύτερη θεραπεία

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακό μαστογράφο Senographe Crystal Nova – GE Healthcare

Διαθέσιμο στην Άρτα

Διαθέσιμο στα Ιωάννινα

Ψηφιακή Μαστογραφία

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μαστογραφίας σε σχέση με την κλασσική αναλογική μαστογραφία παλαιού τύπου είναι σημαντικά:

  • Έχει την ικανότητα να διακρίνει εξαιρετικά μικρού μεγέθους μαστογραφικά ευρήματα
  • Επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε πολύ πιο αρχικό στάδιο
  • Διαρκεί σχεδόν τον μισό χρόνο σε σχέση με τον συμβατικό
  • Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας στην ασθενή
  • Είναι ιδανική μέθοδος για τις γυναίκες νεαρής ηλικίας λόγω της πυκνότητας των μαστών

Δείτε όλες τις εξετάσεις του Τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής: