Προφίλ Σύγχρονης Διαγνωστικής

Η «Σύγχρονη Διαγνωστική» άνοιξε τις πόρτες της στην Άρτα το 2010. Από το 2013 προσφέρει τις υπηρεσίες της και στα Ιωάννινα στην οδό Δαγκλή 7. Το 2022 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου μικροβιολογικού της εργαστηρίου στη Λ. Γράμμου 1, ενώ εντάχθηκε στην οικογένεια της Σύγχρονης Διαγνωστικής η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ που βρίσκεται στην Πλατεία Δημ. Χατζή 1. Επίσης, το ίδιο έτος ξεκίνησε να λειτουργεί και το νέο διαγνωστικό της εργαστήριο στην Παραμυθιά.

Περιλαμβάνει δύο τμήματα:

Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών - Μικροβιολογικό

Στα μικροβιολογικά εργαστήρια της Σύγχρονης Διαγνωστικής στην Άρτα, τα Ιωάννινα και την Παραμυθιά διενεργούνται όλες οι κλασσικές μικροβιολογικές εξετάσεις και καλλιέργειες, καθώς επίσης το σύνολο των βιοχημικών, ορμονολογικών και ανοσολογικών εξετάσεων από ειδικευμένους μικροβιολόγους και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων

Τα εργαστήρια Ιατρικών Απεικονίσεων της Σύγχρονης Διαγνωστικής διαρθρώνονται από τα εξής τμήματα:

Σκοπός μας είναι η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση του κλινικού προβλήματος με τελικό αποδέκτη τον ασθενή. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν δύο συνιστώσες:

  • Το έμπειρο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό με μακρόχρονη καταξίωση και αναγνώριση στην περιοχή μας.
  • Ο εξοπλισμός που αποτελεί την κορυφή της τεχνολογίας στον χώρο της Ιατρικής απεικόνισης και διάγνωσης για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και δυτικής Ελλάδας.

Στα δύσκολα κλινικά προβλήματα όπου τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ορθή διάγνωση αποτελούν οι απεικονιστικές εξετάσεις, επιθυμούμε την προσωπική επικοινωνία με τον θεράποντα Ιατρό ώστε από κοινού να αποφασίσουμε για την επιλογή της εκλεκτικής απεικονιστικής μεθόδου και τεχνικής, που θα οδηγήσει στην επιθυμητή διαγνωστική προσέγγιση.